sürmelemek sür‧me‧le‧mek işlik

Sürme bilen boýamak, sürme çalmak.


Duş gelýän formalary
  • sürmeläp