sürmeki sür‧me‧ki

Sürlüp joýasyz ekilýän bakja ekini (esasan gawun, garpyz hakda).

  • Artyk ondan soň sürmekiniň içine girdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • sürmekiniň