sürme sür‧me

Saçy, kirpigi we ş. m. garaltmak üçin ulanylýan boýag.

 • Gözüň gyzyl bolsa, sürme bilen gizläp bilmersiň. (N. Pomma, Egri eýikmez)

göze sürme etmek

seret göz

 • Döwlet üçin, halk üçin alada eden adamyň aýagynyň tozuny gözüňe sürme etseň azdyr. (Myraly)

sürme çekmek

Sürme çalyp owadanlanmak, sürme çalmak.


Duş gelýän formalary
 • sürmediler
 • sürmeler
 • sürmelerden
 • sürmelere
 • sürmeleri
 • sürmeleriniň
 • sürmeleriň
 • sürmeli
 • sürmelidir
 • sürmelimi
 • sürmesin
 • sürmä
 • sürmäni
 • sürmäniň