süri-süri sü‧ri-sü‧ri

  1. Birnäçe süri.

    • Ummasyz giň örülerde süri-süri goýunlarymyz, sygyrlarymyz we bedew atlarymyzyň sürüleri bakylýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Topar-topar, üýşmek-üýşmek, toplum-toplum.

    • Samolýotlar gürläp galyp, gökde süri-süri uçýar. (R. Seýidow, Eserler)