süri sü‧ri

 1. Bile gezýän bir meňzeş haýwanlaryň topary.

  • Olar süri bolup gezýärler, otlaýan wagtlarynda hemişe gezegine biri garawulçylyk çekýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sürüden aýrylan goýny gurt gapar. (nakyl)

 2. Göçme manyda Üýşmek, toplum, topar.

  • Birnäçe ýerden minomýotlaryň sürüsi birden gümmürdeýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem süri - sürüde, sürüler, sürüsi.


Duş gelýän formalary
 • sürem
 • süri-de
 • sürimi
 • sürimizi
 • sürinem
 • sürini
 • süriniň
 • süriniňem
 • süriň
 • süriňdäki
 • süriňem
 • süriňi
 • süriňize
 • sürä
 • sürüde
 • sürüden
 • sürüdenem
 • sürüdi
 • sürüdir
 • sürüdäki
 • sürüler
 • sürülerde
 • sürülerden
 • sürülere
 • sürüleri
 • sürüleri-de
 • sürülerimize
 • sürülerimiň
 • sürülerinde
 • sürülerinden
 • sürülerindäki
 • sürülerine
 • sürülerini
 • sürüleriniň
 • sürüleriniňki
 • sürüleriň
 • sürüli
 • sürümi
 • sürümidir
 • sürüsi
 • sürüsi-de
 • sürüsin
 • sürüsinde
 • sürüsinden
 • sürüsindäki
 • sürüsine
 • sürüsini
 • sürüsiniň
 • sürüsiniňki