sürgi sür‧gi

Içi geçirip arassalamak üçin ulanylýan derman.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem sürgi - sürgüde, sürgüler, sürgüsi.


Duş gelýän formalary
  • sürgini
  • sürgüleriň