sürgün sür‧gün

Tussag edilenleri uzak ýerlere iberip, jeza bermegiň bir görnüşi.

 • Swerdlowa sürgünden gaçmaklyk 1912-nji ýylda başartdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • sürgünde
 • sürgünden
 • sürgündir
 • sürgündäki
 • sürgüne
 • sürgüni
 • sürgünim
 • sürgüninden
 • sürgüniniň
 • sürgüniň
 • sürgünler
 • sürgünlerde
 • sürgünlerden
 • sürgünlerdi
 • sürgünlere
 • sürgünlerem
 • sürgünleri
 • sürgünlerine
 • sürgünlerini
 • sürgünleriniň
 • sürgünleriň
 • sürgünli
 • sürgünlige
 • sürgünliginden
 • sürgünliginiň
 • sürgünligiň
 • sürgünlik
 • sürgünlikde
 • sürgünlikden