sürgüçlenmek sür‧güç‧len‧mek işlik

Sürgüç bilen möhürlenmek.


Duş gelýän formalary
  • sürgüçlendi
  • sürgüçlenen
  • sürgüçlenmek