süren sü‧ren

 1. Tilki, şagal we ş. m. haýwanlaryň ýer gazyp ýaşaýan giň hini.

  • Kerwenler hem hälki gulpy döwük kuýzeleriňi tilkiniň süreniniň agzynda taşlap gidenler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 2. Göçme manyda Jaý, öý, girelge.

  • Nemesleriň bosgunlary girere süren tapman, ibirtde-zibirt bolup, top oklarynyň astynda mynjyraýardylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Biziňem şunuň ýaljak süren edinmegimiz gerek. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • sürende
 • sürenden
 • sürendigi
 • sürendigine
 • sürendigini
 • sürendiklerini
 • sürendir
 • sürene
 • sürenem
 • süreni
 • sürenidi
 • sürenimde
 • sürenimden
 • sürenime
 • sürenimizde
 • sürenimiň
 • süreninde
 • süreninden
 • sürenindäki
 • sürenine
 • sürenini
 • süreniniň
 • süreniň
 • süreniňden
 • sürenler
 • sürenlerde
 • sürenlere
 • sürenleri
 • sürenlerinde
 • sürenlerine
 • sürenleriň