sürüm sü‧rüm at

Ekmek üçin topragy sürmek prosesi, ekin ýerini işläp bejeriş işi, döwri.

 • Ilki bilen gowaça ekiljek ýerleriň ähli meýdanynyda esasy sürümi doly geçirmek zerur. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sürümde
 • sürümden
 • sürüme
 • sürümi
 • sürümidir
 • sürümin
 • sürüminde
 • sürümine
 • sürümini
 • sürüminiň
 • sürüminiňem
 • sürümiň
 • sürümler
 • sürümli