süpürmek işlik

 1. Öýi, düşegi we ş. m. sübse bilen arassalamak, tämizlemek.

  • Onsuz hem arassa howlyny yhlas bilen süpürmäge başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir zady syryp aýyrmak, arassalamak.

  • Nursoltan başyndaky ýaglygy bilen gözüniň ýaşyny süpürdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Göçme manyda Aradan çykaryp aýyrmak, kowmak.


Duş gelýän formalary
 • süpürdi
 • süpürdi-de
 • süpürdiler
 • süpürdim
 • süpüren
 • süpürenden
 • süpürenem
 • süpürenini
 • süpüreniňizden
 • süpürensoň
 • süpürer
 • süpürerdi
 • süpürip
 • süpüripdi
 • süpüripdir
 • süpüriň
 • süpürjegem
 • süpürjek
 • süpürmegi
 • süpürmegine
 • süpürmek
 • süpürmekde
 • süpürmekden
 • süpürmeklik
 • süpürmelere
 • süpürmeli
 • süpürmelidir
 • süpürmeýärler
 • süpürmäge
 • süpürmän
 • süpürse
 • süpürseler
 • süpürseň
 • süpüräýjek
 • süpürýän
 • süpürýäne
 • süpürýär
 • süpürýär-de
 • süpürýärdi
 • süpürýärdiler
 • süpürýärler