sübsegärlik süb‧se‧gär‧lik

Gepleşik dili Sübsegäriň käri, ýagdaýy.

  • Onuň sübsegärligi üçin on-ýigrimi manat pul berýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sübsegärlik - sübsegärligi.


Duş gelýän formalary
  • sübsegärligi