süňk süňk at

 1. Anatomiýa Adam, haýwan bedeniniň aýry-aýry skelet bölekleri.

 2. Göçme manyda Beden, göwre.

  • Işde berkän süňküň tejribede bişen eliň hünäri bap-başgadyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Göçme manyda Arryk, hor.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem süňk - süňküm, süňküň.

etden geçip süňke ornamak

seret et

süňk başy iri

Süňki iri, süňklek, daýaw (adam barada).

 • Ol eli berdaşly, süňk başy iri, daýaw adamdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

süňküni sanabermek

Örän arryk bolmak, hor düşmek.


Duş gelýän formalary
 • süňkde
 • süňkden
 • süňkdäki
 • süňkdür
 • süňke
 • süňkem
 • süňki
 • süňkler
 • süňklerde
 • süňklerden
 • süňklerdäki
 • süňklere
 • süňkleri
 • süňkleri-de
 • süňkleridir
 • süňklerim
 • süňklerinde
 • süňklerinden
 • süňklerindendir
 • süňklerine
 • süňklerini
 • süňkleriniň
 • süňkleriň
 • süňkli
 • süňklük
 • süňklülere
 • süňklülik
 • süňksüz
 • süňküme
 • süňkümiz
 • süňkün
 • süňkünde
 • süňkünden
 • süňkündäki
 • süňküne
 • süňküni
 • süňküniň
 • süňküň
 • süňküňe
 • süňküňizden