süýtleňňiç süýt‧leň‧ňiç 1

Botanika Dik baldaklyja, ýaşyl gülli, ak şireli ot.

  • Ol ýorunjaly çiliň gyrasyndaky biten süýtleňňiçleri hem orup, öz otuna goşýardy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýtleňňiç - süýtleňňiji.

süýtleňňiç süýt‧leň‧ňiç 2

Zoologiýa Üsti gyzyl, gara menekli, okara şekilli ganatlyja möjejik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýtleňňiç - süýtleňňiji.


Duş gelýän formalary
  • süýtleňňijiň
  • süýtleňňiçleri