süýtdeş süýt‧deş

Bir ata-eneden doglan, öweý däl.

  • Asyl süýtdeş doganymyz hem bolsa, dönüklik edenligi üçin çäresini görmelidiris. («Sowet edebiýaty» žurnaly)