süýretmek süý‧ret‧mek işlik

Ýeriň üstünden çekdirip alyp gitdirmek, tirkege aldyrmak, süýredip äkitdirmek.

  • Syrtmak salyp ters mündürdiň sygyra, Süýredip atyňa çykardyň çygra. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýretmek - süýredýär, süýreder, süýredipdir.


Duş gelýän formalary
  • süýredenem
  • süýredibem
  • süýredip
  • süýredýärdi
  • süýretdik
  • süýretdiler
  • süýretmek
  • süýretmän