süýrenmek süý‧ren‧mek işlik

 1. Ýerden süýşüp hereket etmek, süýşüp ýöremek.

  • Gidra öz hininden süýrenip çykyp, bütin giden sürüleri ýok edipdir. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Işde, okuwda we ş. m. yza galmak, süýrenjeňlik etmek.

  • Ol ýaltalyk edip, elmydama yzda süýrenýär.

 3. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda uzak wagtlap gezmek.

  • Okuwa girjek bolup süýrenmedi.


Duş gelýän formalary
 • süýrendim
 • süýrenen
 • süýrenip
 • süýrenipdir
 • süýrenipjik
 • süýrenmedi
 • süýrenmegini
 • süýrenmek
 • süýrenmeli
 • süýrenýän
 • süýrenýändir
 • süýrenýäne
 • süýrenýär
 • süýrenýärdi
 • süýrenýärler