süýrenjeňlik süý‧ren‧jeň‧lik

Bir meseläni, işi ýaltalyk bilen yza çekmeklik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýrenjeňlik - süýrenjeňligi.


Duş gelýän formalary
  • süýrenjeňlige