süýrenijiler süý‧re‧ni‧ji‧ler

Zoologiýa Keltejik aýaklary bilen garynlarynyň üstünde süýşüp, suwlup hereket edýän oňurgaly haýwanlar klasy (ýylanlar, hažžyklar, krokodiller we ş. m.).

  • Ilkinji guşlar hem guşa, hem süýrenijä meňzeş ekenler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • süýrenijilerden
  • süýrenijilere
  • süýrenijileri
  • süýrenijilerini
  • süýrenijileriň