süýremek süý‧re‧mek işlik

 1. Çekip, süýräp alyp gitmek, süýrege almak.

  • Eziz han, kiri kir açar, iti öldüren süýrär! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Bir iş barada köp gatnatmak, ondan-oňa çagyrmak.

  • Ony üç aýlap süýränlerinden soň, pugta käýinç berdiler. («Tokmak» žurnaly)

 3. Göçme manyda Hemaýat etmek, kömek bermek, goldamak.


Duş gelýän formalary
 • süýredi
 • süýredik
 • süýrediler
 • süýrediňmi
 • süýrejek
 • süýrem
 • süýremedim
 • süýremek
 • süýremekleri
 • süýremeklik
 • süýremeli
 • süýremez
 • süýremäge
 • süýreseler
 • süýreýän
 • süýreýär
 • süýreýär-de
 • süýrän
 • süýrände
 • süýrändigini
 • süýräne
 • süýräni
 • süýränlerinden
 • süýräp
 • süýräpdir
 • süýräpdirler
 • süýrär
 • süýrärdi
 • süýrärdim
 • süýrärler
 • süýräýse
 • süýräň