süýreltmek süý‧relt‧mek işlik

  1. Süýri etmek, bir tarapa uzaldyp süýri etmek.

    • Ol toýda agzyny süýreldip, öwez ara düşmeli däl ahyry! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Uzatmak, somlamak.

    • Ýeri, eliňi gowurga çemçesi ýaly süýreltmesene! («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýreltmek - süýreldýär, süýrelder, süýreldipdir.


Duş gelýän formalary
  • süýreldip
  • süýreltmeli
  • süýreltmesene