süýreklemek süý‧rek‧le‧mek işlik

Birini ýa-da bir zady zordan süýräp äkitmek.

  • Ony süýrekläp alyp gitdiler.


Duş gelýän formalary
  • süýrekläp