süýşmek süýş‧mek 1 işlik

Ýuwaşlyk bilen bir tarapa hereket etmek, gozganmak.

 • Uzyn konweýer emaý bilen süýşüp barýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Bu iki aradan süýşüp geçmek mümkin däldi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem süýşmek - süýşdüm, süýşdüň, süýşüpdir.

süýşmek süýş‧mek 2 işlik

Artyp galmak, harçlanman galmak, tygşytlylykdan galmak.

 • Gaýnan suwumyz süýşse, size-de bir çäýnek bereris!

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem süýşmek - süýşdüm, süýşdüň, süýşüpdir.


Duş gelýän formalary
 • süýşdi
 • süýşdi-de
 • süýşdügi
 • süýşdügiçe
 • süýşdügiň
 • süýşdügiňçe
 • süýşdüler
 • süýşeliň
 • süýşen
 • süýşende
 • süýşendigi
 • süýşendigini
 • süýşendiginiň
 • süýşendir
 • süýşenem
 • süýşenini
 • süýşenlerinde
 • süýşenligi
 • süýşer
 • süýşerdi
 • süýşerler
 • süýşgün
 • süýşjek
 • süýşjekdigi
 • süýşme
 • süýşmedi
 • süýşmedik
 • süýşmegi
 • süýşmeginde
 • süýşmegine
 • süýşmegini
 • süýşmeginiň
 • süýşmegiň
 • süýşmejek
 • süýşmek
 • süýşmekde
 • süýşmekden
 • süýşmekleri
 • süýşmeklerini
 • süýşmekleriniň
 • süýşmeklige
 • süýşmekligi
 • süýşmekligine
 • süýşmekligini
 • süýşmeklik
 • süýşmekçi
 • süýşmeler
 • süýşmelerden
 • süýşmeleri
 • süýşmelerinde
 • süýşmelerine
 • süýşmelerini
 • süýşmeleriniň
 • süýşmeleriň
 • süýşmeli
 • süýşmelidi
 • süýşmelidigini
 • süýşmesi
 • süýşmesidir
 • süýşmesinde
 • süýşmesinden
 • süýşmesine
 • süýşmesini
 • süýşmesiniň
 • süýşmez
 • süýşmezden
 • süýşmezligi
 • süýşmeýän
 • süýşmeýänler
 • süýşmeýär
 • süýşmäge
 • süýşmäge-de
 • süýşmän
 • süýşmäniň
 • süýşse
 • süýşsene
 • süýşäýse
 • süýşüp
 • süýşüpdi
 • süýşüpdir
 • süýşüpdirler
 • süýşüň
 • süýşýän
 • süýşýändigi
 • süýşýändigini
 • süýşýändir
 • süýşýäne
 • süýşýänini
 • süýşýänler
 • süýşýänligi
 • süýşýär
 • süýşýärdi
 • süýşýärdiler
 • süýşýärler