süýşeneklemek süý‧şe‧nek‧le‧mek işlik

Ýuwaşlyk bilen bir tarapa süýşmek, hereket etmek.

  • Men süýşenekläp gaça ýetdim. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Aýjan eje çommalyp oturan ýerinden Aýtgula tarap süýşenekledi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • süýşenekledi
  • süýşenekleýänler
  • süýşenekläp