süýşürişmek süý‧şü‧riş‧mek işlik

Süýşürmäge kömekleşmek, gozgaşmak.