süýşük süý‧şük

Artyp galan, harçlanman galan, artyk.

  • Tehnikany oňat tarapa üýtgetmek üçin süýşük pul serişdeleri gerekdir, bu daýhanlaryň bolsa, hatda azyk serişdeleri-de ýok. (W. I. Lenin, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýşük - süýşügi.