süýşüşmek süý‧şüş‧mek işlik

Bir tarapa hereket edişmek, ýeriňden gozganyşmak.

  • Ilki başda her tarapdan süýşüşip gelen tanklar, indi komanda boýunça iki hatara düzülmäge durdular. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar bir ýerde durman, öz akymy bilen biri-biriniň yzyndan süýşüşip barýarlar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • süýşüşdiler
  • süýşüşensoň
  • süýşüşip
  • süýşüşmek