süýüm sü‧ýüm at

Ösümliklerden, jandarlaryň ýüňünden alynýan ýüplük görnüşli süýülýän önüm.

 • Adamlar çybyklardan we gamyşdan sebet örmeklikden düzde bitýän ösümlikleriň süýümlerini örmäge geçipdirler. (SSSR taryhy)

 • Şol sary ýapraklaryň arasyna gaçan negada bir pagta süýümi ders arasyna düşen dür dänesi ýaly gözgyny bulduraýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • süýümde
 • süýümden
 • süýümdir
 • süýümdäki
 • süýüme
 • süýümi
 • süýümidir
 • süýüminde
 • süýüminden
 • süýümine
 • süýümini
 • süýüminiň
 • süýümiň
 • süýümler
 • süýümlerde
 • süýümlerden
 • süýümlerdir
 • süýümlere
 • süýümleri
 • süýümleridir
 • süýümlerinde
 • süýümlerinden
 • süýümlerindäki
 • süýümlerine
 • süýümlerini
 • süýümleriniň
 • süýümleriň
 • süýümleýin
 • süýümli
 • süýümliler
 • süýümlilerde
 • süýümlileriň
 • süýümsiz