sözlemek söz‧le‧mek işlik

seret geplemek 1

 • Ömrümde bir gezek ýalan sözledim. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Çaltlyk bilen mikrofony açdy-da, öz ýüreginden joşup çykýan sözlerini bat bilen sözlemäge başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Söz tapsaň sözlegil, tapmasaň bol hap, goldan gelmez işni ediji bolma. (Magtymguly)


Duş gelýän formalary
 • sözledi
 • sözledi-de
 • sözledigim
 • sözlediler
 • sözledim
 • sözledimi
 • sözlediň
 • sözlejek
 • sözlejekdigi
 • sözlem
 • sözleme
 • sözleme-de
 • sözlemedi
 • sözlemedik
 • sözlemedim
 • sözlemegi
 • sözlemegidir
 • sözlemegine
 • sözlemegini
 • sözlemegiň
 • sözlemek
 • sözlemekde
 • sözlemekden
 • sözlemekleri
 • sözlemeklik
 • sözlemeli
 • sözlemelidigi
 • sözlemerin
 • sözlemese
 • sözlemese-de
 • sözlemesem
 • sözlemesene
 • sözlemeseň
 • sözlemesini
 • sözlemez
 • sözlemezdi
 • sözlemezlige
 • sözlemezligi
 • sözlemezlik
 • sözlemeýän
 • sözlemeýändigini
 • sözlemeýär
 • sözlemeýärsiňiz
 • sözlemäge
 • sözlemäge-de
 • sözlemän
 • sözlemändigini
 • sözlemäni
 • sözlemänime
 • sözlemäň
 • sözlese
 • sözlese-de
 • sözlesek
 • sözleseler
 • sözlesem
 • sözleseň
 • sözleseňem
 • sözlesin
 • sözleýän
 • sözleýändigi
 • sözleýändigine
 • sözleýändigini
 • sözleýändigiňizi
 • sözleýändir
 • sözleýänini
 • sözleýäniň
 • sözleýäniňi
 • sözleýänler
 • sözleýänlerim
 • sözleýär
 • sözleýärdi
 • sözleýärdiler
 • sözleýärler
 • sözleýärsiň
 • sözleýärsiňiz
 • sözläbem
 • sözläli
 • sözlämok
 • sözlän
 • sözlände
 • sözländen
 • sözländigini
 • sözländiklerini
 • sözläne
 • sözläni
 • sözlänime
 • sözlänimi
 • sözläninde
 • sözläniň
 • sözläniňi
 • sözlänleri
 • sözlänok
 • sözläp
 • sözläpdi
 • sözläpdim
 • sözläpdir
 • sözlär
 • sözlärdi
 • sözläre
 • sözlärine
 • sözlärsiň
 • sözläsim
 • sözläýin
 • sözläýinmi
 • sözläýmeginden
 • sözläň