söýmek söý‧mek işlik

 1. Birine söýgi bildirmek, aşyk bolmak, birini halamak.

  • Men öz kärimi söýýän ahyry! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Bir zada isleg, arzuw döremek. Bir zady gowy görmek.

  • Biz gülüm, söýýäris birek-biregi. Söýýänligiň gizläp bilmedi hergiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem söýmek - söýdüm, söýdüň, söýüpdir.


Duş gelýän formalary
 • söýdi
 • söýdük
 • söýdüler
 • söýdüm
 • söýdüň
 • söýeliň
 • söýemok
 • söýen
 • söýende
 • söýenden
 • söýendi
 • söýendigi
 • söýendigim
 • söýendigini
 • söýeni
 • söýenim
 • söýenime
 • söýenimi
 • söýenimiz
 • söýenini
 • söýeniň
 • söýeniňe
 • söýeniňi
 • söýenler
 • söýenlerimi
 • söýenleriňi
 • söýenlik
 • söýenok
 • söýer
 • söýerdi
 • söýerdik
 • söýerdiler
 • söýerdim
 • söýerin
 • söýerinmi
 • söýeris
 • söýerler
 • söýerlik
 • söýersiň
 • söýesi
 • söýesim
 • söýesiň
 • söýeýin
 • söýeýinmi
 • söýjegem
 • söýjegine
 • söýjek
 • söýjekdir
 • söýme
 • söýmedi
 • söýmedige
 • söýmedigim
 • söýmedik
 • söýmegi
 • söýmegine
 • söýmegini
 • söýmeginiň
 • söýmegiň
 • söýmegiňi
 • söýmegiňizi
 • söýmejek
 • söýmek
 • söýmekde
 • söýmekden
 • söýmekdir
 • söýmeklige
 • söýmekligi
 • söýmekligiň
 • söýmeklik
 • söýmeli
 • söýmelidi
 • söýmelidigini
 • söýmelidim
 • söýmelidir
 • söýmelim
 • söýmelimi
 • söýmese
 • söýmese-de
 • söýmesem
 • söýmeseň
 • söýmez
 • söýmezdi
 • söýmezdiňiz
 • söýmezler
 • söýmezlik
 • söýmeýän
 • söýmeýändigi
 • söýmeýändigini
 • söýmeýäni
 • söýmeýänine
 • söýmeýänini
 • söýmeýäniňe
 • söýmeýäniňizi
 • söýmeýänler
 • söýmeýär
 • söýmeýärdi
 • söýmeýärler
 • söýmeýärmikä
 • söýmäge
 • söýmän
 • söýmändi
 • söýmändigimi
 • söýmändigine
 • söýmändim
 • söýmändir
 • söýmänim
 • söýmänsiň
 • söýmäýin
 • söýmäň
 • söýmüş
 • söýse
 • söýse-de
 • söýsedim
 • söýseler
 • söýsem
 • söýseň
 • söýsün
 • söýsünler
 • söýäýse
 • söýübem
 • söýüp
 • söýüpdi
 • söýüpdim
 • söýüpdir
 • söýüpdir-de
 • söýüpdirler
 • söýüpmi
 • söýüpsiň
 • söýüň
 • söýýän
 • söýýändigi
 • söýýändigim
 • söýýändigimi
 • söýýändigimizi
 • söýýändigine
 • söýýändigini
 • söýýändigiňe
 • söýýändigiňi
 • söýýändigiňize
 • söýýändigiňiziň
 • söýýändikleri
 • söýýändiklerini
 • söýýändir
 • söýýändirin
 • söýýändiris
 • söýýänem
 • söýýäni
 • söýýänim
 • söýýänime
 • söýýänimi
 • söýýänine
 • söýýänini
 • söýýäniniň
 • söýýäniň
 • söýýäniňe
 • söýýäniňi
 • söýýäniňizi
 • söýýänler
 • söýýänleriň
 • söýýänligi
 • söýýänligim
 • söýýänligimizi
 • söýýänligini
 • söýýänligiň
 • söýýänligiňi
 • söýýänligiňizi
 • söýýänmi
 • söýýär
 • söýýärdi
 • söýýärdik
 • söýýärdiler
 • söýýärdim
 • söýýärin
 • söýýäris
 • söýýärler
 • söýýärsiň
 • söýýärsiňiz