söýlemek işlik

 1. Könelişen söz Sözlemek, geplemek.

 2. Dialektal söz Makul bilmek, islemek, halamak.

  • Men-ä öýlenjek, söýleseň meniň bilen bol, söýlemeseň gapdalymda otur. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • söýledi
 • söýleme
 • söýlemek
 • söýlemeseň
 • söýleseň
 • söýlän
 • söýlänimiň
 • söýläp
 • söýlär
 • söýlärler