söýgüli

 1. Gowy görülýän, aşyk bolnan, halanýan, söýülýän.

  • Öz söýgüsine wepadar, ykraryna berk bir söýgüli tapan bolsaň, meniň ol ara düşmäge hakym ýok. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Onuň ýadyna söýgüli aýaly düşýär. («Tokmak» žurnaly)

 2. Gowy görülmeklige mynasyp bolan.

  • Söýgüli şahyrymyz Magtymgulynyň goşgulary höwes bilen okalýar.


Duş gelýän formalary
 • söýgülileri
 • söýgülilerine
 • söýgülileriň
 • söýgülilik
 • söýgülim
 • söýgülimden
 • söýgülime
 • söýgülimi
 • söýgülimiň
 • söýgüliniň
 • söýgülisi
 • söýgülisinden
 • söýgülisine
 • söýgülisini
 • söýgülisiniň
 • söýgüliň
 • söýgüliňe