rupor ru‧por

Sesi güýçlendirmek üçin bir tarapy ýognalyp gidýän metal turba.

  • Rupor ýene-de jaýyň içini ýaňlandyrmaga başlady. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • rupordan
  • rupory