ruhubelentlik ru‧hu‧be‧lent‧lik

[ru:hybelentlik]

Döredijilikli ylham, ruhy ýokary göteriliş ýagdaýy.

 • Adamlaryň tozan siňen ýüzlerinde bir hili ýagtylyk gözlerinde bir hili ruhubelentlik oýnaýan ýaly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Halkyň ruhubelentlik çeşmesinden-kuwwat alyp barha joşýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ruhubelentlik bilen özüniň garaja öýünde rahat dynç alýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ruhubelentlik - ruhubelentligi.


Duş gelýän formalary
 • ruhubelentlige
 • ruhubelentligi
 • ruhubelentligimizi
 • ruhubelentligine
 • ruhubelentligini
 • ruhubelentligiň
 • ruhubelentlikde
 • ruhubelentlikdir
 • ruhubelentlikleri