ruhubelent ru‧hu‧be‧lent

[ru:hubelent]

Ruhy göterilen, ylhamly, keýpihon.

 • Men at çapylýan aýlawyň öňünde durup, dumly-duşumdaky gözel görnüşleri, ruhubelent, şadyýan adamlary synlaýardym. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ruhubelent - ruhubelendi.


Duş gelýän formalary
 • ruhubelentler
 • ruhubelentlige
 • ruhubelentligi
 • ruhubelentligimizi
 • ruhubelentligine
 • ruhubelentligini
 • ruhubelentligiň
 • ruhubelentlik
 • ruhubelentlikde
 • ruhubelentlikdir