ruhlanmak ruh‧lan‧mak işlik

[ru:hlanmak]

Keýpi göterilmek, ruhy göterilmek ylham almak, janlanmak.

 • Meni zähmetim, senetim gün-günden ruhlandyrýardy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

 • Goý esgerler joşsun hem-de ruhlansyn. (Şekspir, Otello)


Duş gelýän formalary
 • ruhlanan
 • ruhlanandygyny
 • ruhlandy
 • ruhlanmagyň
 • ruhlanmak
 • ruhlanmaklaryny
 • ruhlansyn
 • ruhlanyp
 • ruhlanýar