ruhlandyryjy ruh‧lan‧dy‧ry‧jy

[ru:hlandyryjy]

Ylham beriji, ruhuny göteriji, kuwwat beriji.

  • Biz I. W. Muçuriniň ruhlandyryjy göreldesine eýermek bilen, mähriban watanymyzy çarbaglyga öwürmek ugrunda zähmet çekeris. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • ruhlandyryjydygy
  • ruhlandyryjylar
  • ruhlandyryjylarynyň
  • ruhlandyryjylaryň
  • ruhlandyryjysy
  • ruhlandyryjysyna