ruhandyrmak ru‧han‧dyr‧mak işlik

[ru:hlandyrmak]

Ruhuny götermek, ylham bermek, psihiki güýç-kuwwat bermek, bir zat etmäge meýil döretmek.