reparasiýa re‧pa‧ra‧si‧ýa

Syýasy termin Uruş zerarly çekilen ähli zyýanlaryň harajatlaryň bahasynyň ýeňiji döwlete ýeňlen döwlet tarapyndan tölenmegi.


Duş gelýän formalary
  • reparasiýalary