rele re‧le

Fizika Belli bir üýtgetme peýda bolanda elektrik zynjyryny birikdirýän ýa-da ýazdyrýan awtomatik gural.


Duş gelýän formalary
 • relede
 • releler
 • relelerde
 • releleri
 • relelerinde
 • relelerinden
 • releleriniň
 • releleriň
 • releli
 • relesi
 • relesine
 • relesini
 • relesiniň
 • relä
 • reläniň