reklama rek‧la‧ma

Bir zat barada giňden habar berýän bildiriş, plakat.

 • Leksiýa okaljakdygy barada ýekeje bildirişiň-de, reklamanyň-da bolmazlygy bütinleý nädogrudyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • reklama-da
 • reklamada
 • reklamadan
 • reklamadyr
 • reklamalar
 • reklamalara
 • reklamalardan
 • reklamalardyr
 • reklamalary
 • reklamalarynda
 • reklamalarynyň
 • reklamalaryň
 • reklamaly
 • reklamany
 • reklamanyň
 • reklamasy
 • reklamasydyr
 • reklamasyna
 • reklamasynda
 • reklamasyndan
 • reklamasyny
 • reklamasynyň