reaktiw reak‧tiw 1

Himiýa Bir maddany ikinji birine birleşdireniňde, aýratyn himiki reaksiýa döremek bilen şol sostawda agtarylýan maddany tapmaga mümkinçilik berýän madda.

reaktiw reak‧tiw 2

 1. Himiýa Himiki analiz wagtynda reaktiw bolup hyzmat edýän.

  • Reaktiw maddalar.

 2. Tehnika Çykýan gazlaryň buguň we ş. m. depgini bilen herekete getirilýän.

  • Reaktiw samolýot.


Duş gelýän formalary
 • reaktiwden
 • reaktiwe
 • reaktiwi
 • reaktiwinde
 • reaktiwiň
 • reaktiwler
 • reaktiwlerde
 • reaktiwlerini
 • reaktiwleriň
 • reaktiwligi
 • reaktiwligine
 • reaktiwliginiň
 • reaktiwligiň
 • reaktiwlik
 • reaktiwliligiň
 • reaktiwlilik