reňklemek reňk‧le‧mek işlik

Reňk çalmak, reňk bilen ýüzüni örtmek, boýamak.

 • Gapylaryň ownuk-uşak ýerini reňklemeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Biz jaýymyzyň reňklemek, suwamak işlerini özbaşdak amala aşyrýarys.


Duş gelýän formalary
 • reňklediler
 • reňkleme
 • reňklemegem
 • reňklemegi
 • reňklemegiň
 • reňklemek
 • reňklemekde
 • reňklemekden
 • reňklemeklige
 • reňklemekligi
 • reňklemekligiň
 • reňklemeli
 • reňklemelidigini
 • reňklemäge
 • reňklemän
 • reňklemäni
 • reňklese
 • reňkleseň
 • reňkleýän
 • reňkleýär
 • reňkleýärdi
 • reňkleýärdiler
 • reňkleýärler
 • reňklände
 • reňkländigini
 • reňkläp
 • reňkläpdik
 • reňkläpdirler
 • reňklär
 • reňklärdiler