rahatsyzlanmak ra‧hat‧syz‧lan‧mak işlik

[ra:hatsyzlanmak]

Rahadyň gaçmak, rahadyň bozulmak, ynjalyksyzlanmak.

  • Şäheriň ähli ilatyny diýen ýaly örüzen gowga jenap Ahmedini-de rahatsyzlandyrypdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • rahatsyzlanmak
  • rahatsyzlanýarlar