rahatlyk ra‧hat‧lyk

[ra:hatlyk]

 1. Doly ümsümlik, parahatlyk, dynçlyk, asudalyk, ynjalylyk.

  • Uzak azaplardan soň rahatlyk, asudalyk döwri başlanýar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Rähnet.

  • Öwrenen ökde hünäriniň üsti bilen hem özi rahatlyk görmek isleýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rahatlyk - rahatlygy.

rahatlygy bozmak

Birine azar bermek, birini ynjalyksyzlandyrmak.

 • Gelip meniň rahatlygym bozýarsyň. (Şekspir, Otello)


Duş gelýän formalary
 • rahatlyga
 • rahatlygam
 • rahatlygy
 • rahatlygy-da
 • rahatlygym
 • rahatlygyna
 • rahatlygyny
 • rahatlygynyň
 • rahatlygyň
 • rahatlygyňy
 • rahatlykda
 • rahatlykdan