rahatlanmak ra‧hat‧lan‧mak işlik

[ra:hatlanmak]

Rahatlyk tapmak, köşeşmek, ynjalmak, parahatlanmak.

 • Uzak wagtlap rahatlanyp bilmän, artygyň ellerine, hatda çäkmeniniň syýlaryna çenli ogşady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bu bagtsyz adamyny diňe uky, ähli nerw sistemasynyň doly rahatlanmagy normal ýagdaýyna gaýtaryp biler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Iki ýana dözümli silterleýän maşyn rahatlanmaga maý bermeýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • rahatlanan
 • rahatlanana
 • rahatlanar
 • rahatlanarys
 • rahatlandy
 • rahatlandym
 • rahatlandyr
 • rahatlanma
 • rahatlanmaga
 • rahatlanmagy
 • rahatlanmak
 • rahatlanmakçy
 • rahatlanmaly
 • rahatlanmazlygy
 • rahatlansa-da
 • rahatlanyp
 • rahatlanypdy
 • rahatlanypdyr
 • rahatlanyň
 • rahatlanýar