radist ra‧dist

Radio üsti bilen her hili maglumatlary berýän we kabul edýän adam.

  • Otyr radist gyz gara der bolup. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Tiz wagtdan radisti gyssagly çagyrdylar. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • radisti