raýatlyk ra‧ýat‧lyk

[ra:ýatlyk]

Belli bir raýata degişlilik tabynlyk.

 • 19-asyryň başlarynda Abdal türkmenleri we beýleki türkmen taýpalary rus raýatlygyna kabil edilipdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem raýatlyk - raýatlygy.


Duş gelýän formalary
 • raýatlyga
 • raýatlygy
 • raýatlygymyz
 • raýatlygyna
 • raýatlygynda
 • raýatlygyndan
 • raýatlygyny
 • raýatlygynyň
 • raýatlygyň
 • raýatlygyňyzyň
 • raýatlykdan
 • raýatlyklaryny