pyzylmak py‧zyl‧mak işlik

Batly togalanyp goýberilmek, zyňlyp goýberilmek, itelenip goýberilmek.

  • Aýagyndan sypan galoşy pyzylyp, arkan entän Äşebibi ýykylman köwşüni çalasyn geýdi-de, ýumrugyny gezedi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Telpegi başyndan pyzylan keliň telpeginiň yzyndan ylgaýşy ýaly kostýumyny alyp, egnine sokmak üçin çekeleşýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • pyzylan
  • pyzylmazlyk
  • pyzylyp