pytratmak pyt‧rat‧mak işlik

Her haýsyny bir tarapa dagadyp goýbermek, seçelendirip ýaýratmak, dargatmak.

 • Duşmanlaryň ýaşyryn höwürtgelerini yzarlap, tapyp pytradýardyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Okuwçylar dersi peliň içine endigan pytradyp dökdüler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pytratmak - pytradýar, pytradar, pytradypdyr.


Duş gelýän formalary
 • pytradanda
 • pytradasy
 • pytradyp
 • pytradypdyr
 • pytradypdyrlar
 • pytradýan
 • pytradýar
 • pytradýardyk
 • pytratdy
 • pytratdym
 • pytratjak
 • pytratmaga
 • pytratmak
 • pytratmazdan